Privacybeleid

Inwerkingtreding op 18 maart 2020

Onze website en onze applicaties verwerken bepaalde Persoonsgegevens van onze Bezoekers en Gebruikers. Hiertoe en teneinde uw persoonsgegevens te beschermen, garandeert Yousign dat zij in overeenkomst handelt met de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) om u een verantwoorde en veilige verwerking te garanderen van de verzamelde gegevens

Persoonsgegevens (vertrouwelijkheid)

De informatie die via onze website en onze applicaties verzameld wordt, zijn bestemd voor de automatische verwerking voor het beheer van uw informatieaanvragen over onze producten en om contact met u op te nemen.

De ontvangers van de gegevens zijn Yousign en haar partners.

Overeenkomstig de wet op de informatica en de vrijheden van 6 januari 1978, die gewijzigd is in verordening 2016/679, ook wel genoemd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u een recht op inzage, op rectificatie, op gegevensoverdraagbaarheid of van verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt dit recht uitoefenen en de u betreffende informatie opvragen, door een e-mail te versturen naar dpo@yousign.com. Om gegronde redenen heeft u eveneens het recht van bezwaar tegen de verwerking van de u betreffende gegevens.

Het type verzamelde gegevens

Op de lijst van het type persoonsgegevens die onze website en applicaties direct of via derde partijen verzamelen staat het volgende: Cookies en Gebruikersgegevens. Andere verzamelde persoonsgegevens kunnen omschreven worden in andere gedeeltes van onderhavig privacybeleid of voorzien worden van uitleg in de context met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker doorgegeven worden of automatisch verzameld worden wanneer hij/zij de Applicatie gebruikt.

Het gebruik van Cookies of andere traceerbaarheidstools door onze website en onze applicaties, of door de beheerders van diensten die door derden aangeboden worden, die door onze website en onze applicaties gebruikt worden, is bedoeld voor -tenzij anders vermeld- het identificeren van de Gebruiker en om deze te helpen zijn voorkeuren te onthouden, met als enige doel om de door hem/haar gevraagde dienst te leveren.

Het is mogelijk dat onze website en onze applicaties niet in staat zijn om hun diensten aan te bieden indien bepaalde Persoonsgegevens niet doorgegeven worden.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens van derden die door onze website en applicaties derden verzameld, gepubliceerd of doorgestuurd worden, en bevestigt dat hij/zij van deze derden toestemming gekregen heeft om deze Persoonsgegevens naar de Eigenaar door te sturen.

Types cookies

Yousign.com gebruikt verschillende types cookies:

Functionele cookies

Met deze cookies kan een website optimaal functioneren. U kun in uw browser het opslaan van cookies uitschakelen, maar dit kan het gebruik van onze website voor u beperken.

Metingscookies en publieksanalysecookies

Om uw gebruikerservaring te verbeteren en de website aan de behoeftes van de bezoekers aan de passen maken wij gebruik van tracking cookies die met name afkomstig zijn van de tool Google Analytics. Deze cookies meten het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van de gebruikers van deze website evenals de frequentie van terugkeer naar de website.
Deze cookies onthouden eveneens uw IP-adres om te onthouden op welke locatie u verbinding maakt. Deze gegevens zijn anoniem en de gebruiker kan hiermee niet geïdentificeerd worden.

Social-media-cookies

Share buttons op de social media maken gebruik van cookies waarmee de navigatie van Internetgebruiker getraceerd kan worden en ze bieden de gebruikers van deze netwerken advertentiepagina’s aan die verband houden met hun interesses.

Welke cookies gebruikt Yousign.com?

Publisher Role Cookies Description Expiration
Yousign Slaat uw cookievoorkeuren op cookie_notice_accepted Slaat uw cookievoorkeuren op 3 maanden
Toestemming statistieken door Google Analyseert uw cookievoorkeuren
Google Analytics Analyseert het publiek van de website developers.google.com _ga Onderscheidt gebruikers 13 maanden
_gid Onderscheidt gebruikers 24 uur
_gat Vermindert het toepassingspercentage 1 minuut
AMP_TOKEN Volgt AMP (versnelde mobiele pagina's) 30 seconden tot 1 jaar
gac_UA-44935198-9 Bevat informatie over de interacties van de gebruiker met reclamecampagnes 90 dagen
_gcl_au Slaat gegevens op over geklikte advertenties via Google Adsense. 3 maanden
Hubspot Verzamelt uw aanvraag voor een proefperiode, demo of uw contactverzoek knowledge.hubspot.com hubspotutk Identificeert een bezoeker bij het indienen van een formulier en wordt gebruikt voor het ontdubbelen van contacten. 13 maanden
__hssc Volgt de sessies en bepaalt of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc cookie moet verhogen 30 minuten.
__hssrc Bepaalt of de bezoeker zijn browser heeft gereset. Einde van de sessie (wanneer de website is afgesloten)
__hstc Slaat de tijdstempels op 13 maanden
__cfduid Ingesteld door Cloudflare, de provider van HubSpot's content delivery network, om kwaadwillende bezoekers van onze website op te sporen en te voorkomen dat rechtmatige gebruikers worden geblokkeerd. 30 dagen
Hotjar Volgt uw interactie op onze website help.hotjar.com _hjAbsoluteSessionInProgress Detecteert de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker 30 minuten.
_hjid Bewaart de Hotjar-gebruikers-ID 12 maanden
Linkedin Optimaliseert de routing linkedin.com lidc Optimaliseert de routing 1 dag
UserMatchHistory Synchroniseert ID’s van LinkedIn-advertenties 30 dagen
lissc Controleert op een correct SameSite-attribuut voor alle cookies in de browser 1 jaar
lang Bepaalt de standaard regionale instellingen/taalinstellingen Einde van de sessie (wanneer de website is afgesloten)
Facebook Identificeert de gebruikers afkomstig van Facebook _fbp Identificeert de gebruikers 3 maanden
Appvizer Identificeert de gebruikers afkomstig van Appvizer

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Wijze van verwerking

De Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt de Gebruikersgegevens op een geschikte manier en neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen toegang, openbaarmaking of de onrechtmatige vernietiging. De Verwerking van de gegevens wordt met behulp van computers en software gedaan en daarbij worden de organisatorische procedures toegepast die in nauw verband staan met de specifieke doeleinden. Met uitzondering van de toegang die uitsluitend de Verantwoordelijke Gegevensverwerking heeft, kan er in sommige gevallen toegang gegeven worden aan bepaalde categorieën personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer op de website (administratie, verkoop, marketing, juridische afdeling, systeembeheer) of aan externe partijen (zoals derde partijen leveranciers van technische diensten, maildiensten, leveranciers van hostingdiensten, softwarebedrijven, reclamebureaus) die indien van toepassing, door de Eigenaar als toeleverancier voor de Gegevens aangewezen zijn. De door deze partijen bijgewerkte lijst kan op elk moment opgevraagd worden aan de Verantwoordelijke Gegevensverwerking op het volgende adre dpo@yousign.com.

Plaats van verwerking

De Gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens en op alle andere plaatsen waar de partijen die verantwoordelijk voor de verwerking zijn, gevestigd zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijke Persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De Gegevens worden bewaard zolang als deze nodig zijn om de Gebruiker de gevraagde dienst te kunnen leveren, of zoals beschreven staat in de doelstellingen in onderhavig document. De maximale bewaarperiode van de verwerkte gegevens via de meet- en analysetools is 13 maanden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, tenzij de gebruiker binnen deze periode de bewaarperiode uitdrukkelijk verlengt.

De Gebruiker kan op elk moment aan de Verantwoordelijke Persoonsgegevens vragen om deze gegevens op te schorten of te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde gegevens

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verwerkt om ervoor te zorgen dat de Eigenaar zijn diensten kan leveren.

Extra informatie over het verwerken en het verzamelen van de gegevens

Rechtsvorderingen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Verantwoordelijke Persoonsgegevens voor juridische doeleinden gebruikt worden voor de rechtbank of in elk stadium dat kan lieden tot een rechtsvordering vanwege onjuist gebruik van deze Applicatie of van verwante diensten.

De Gebruiker is zich bewust van het feit dat de overheid van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens kan eisen dat deze de Persoonsgegevens bekendmaakt.

Extra informatie over de persoonsgegevens van de Gebruiker

Behalve de informatie die onderhavig privacybeleid bevat, kunnen onze website en onze applicaties de Gebruiker extra informatie en verwante informatie geven betreffende speciale diensten of het verzamelen en het verwerken van de Persoonsgegevens.

Systeemjournaal en onderhoud

Voor toepassings- en onderhoudsdoeleinden kunnen onze applicaties en alle diensten van derde partijen bestanden verzamelen die de interactie met onze applicaties opslaan (Systeemjournaal) of andere Persoonsgegevens hiervoor gebruiken, zoals het IP-adres.

Informatie die niet in onderhavig privacybeleid vermeld wordt

Er kan op elk moment meer informatie over het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens bij de Verantwoordelijke Persoonsgegevens opgevraagd worden. Kijk hiervoor bij de contactinformatie aan het begin van dit document.

Rechten van de Gebruiker

De Gebruiker heeft op elk moment het recht om te weten of zijn/haar Persoonsgegevens opgeslagen zijn en kan de Verantwoordelijke Persoonsgegevens om kennis te nemen van de inhoud en de oorsprong ervan, om de juistheid ervan te controleren of om te vragen om deze aan te vullen, te annuleren, bij te werken of te corrigeren. Hij/zij kan eveneens vragen om de gegevens te laten omzetten in een anoniem formaat of om de verkregen gegevens die in strijd met de wet verkregen zijn, te laten blokkeren, of om zich te verzetten tegen de verwerking ervan met een gegronde reden. En tenslotte kan hij/zij aan de hand van het recht op overdraagbaarheid de verzamelde gegevens ontvangen in formaat dat op computer of ander instrument uit te lezen is en dat voor privégebruik bestemd is of doorgestuurd wordt naar derde partijen. De verzoeken moeten aan de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verstuurd worden naar het hierboven aangegeven adres.

Onze website en onze applicaties behandelen geen aanvragen voor “volg-me-niet”. Kijk hiertoe bij het privacybeleid van de diensten van derde partijen om te zien of zij de optie “volg-me-niet” respecteren.

Wijzigingen van onderhavig privacybeleid

De Verantwoordelijke Persoonsgegevens behoudt zich het recht voor om onderhavig privacybeleid op elk moment te wijzigen door de Gebruiker op deze pagina daarvan op de hoogte te stellen. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te raadplegen en daarbij te letten op de datum van de laatste wijzigingen die onderaan deze pagina staat. Indien een Gebruiker zich verzet tegen een wijziging die op dit Beleid aangebracht is, moet hij/zij stoppen met het gebruik van onze applicaties en kan hij/zij aan de Verantwoordelijke Persoonsgegevens vragen om zijn/haar Persoonsgegevens te wissen. Tenzij anders worden aangegeven, is het privacybeleid dat op dat moment geldig is van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke Persoonsgegevens van de Gebruiker in bezit heeft.

Informatie over onderhavig privacybeleid

De Verantwoordelijk Persoonsgegevens is voor onderhavig privacybeleid verantwoordelijk.

Definities en plaatselijke referenties

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie betreffende een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, een instantie of een vereniging die direct of indirect geïdentificeerd is of kan worden, door middel van verwijzing naar andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

De informatie die automatisch vanaf onze website of onze applicaties verzameld wordt (of diensten van derde partijen die door onze website en onze applicaties gebruikt worden), die IP-adressen of domeinnamen van computers kunnen omvatten die door de Gebruiker gebruikt worden die onze website en onze applicaties gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de wijze waarop de aanvraag op de server geplaatst wordt, de omvang van het als antwoord ontvangen bestand, de digitale code die het statuur van het antwoord van de server aangeeft (positief resultaat, fouten, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en van het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillend details met betrekking tot de duur per bezoek (bijv. de tijd die doorgebracht wordt op elke pagina van onze website en van onze applicaties) en de details met betrekking tot de route die gevolgd is op onze website en op onze applicaties met een speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere kenmerken met betrekking tot het besturingssysteem of de IT-omgeving van de Gebruiker.

De persoon die onze website en onze applicaties gebruikt, die overeenkomt met de betreffende Persoon of de persoon die door de betreffende Persoon gemachtigd is, waarnaar de Persoonsgegevens verwijzen.

De betreffende persoon

De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarop de Persoonsgegevens beetrekking hebben.

Dienst belast met het beheer van de gegevensverwerking (of Verantwoordelijke verwerking)

Natuurlijk persoon of rechtspersoon, openbare instantie of andere instantie, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke Persoonsgegevens gemachtigd is om de Persoonsgegevens te in overeenkomst met onderhavig privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke Persoonsgegevens (of Eigenaar)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, de openbare instantie of andere instantie, vereniging of organisatie die gemachtigd is, ook samen met een andere Verantwoordelijke Persoonsgegevens, om beslissingen te nemen betreffende de doelen en de methodes van verwerking van de Persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen betreffende de verwerking en het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders vermeld, is de Verantwoordelijke Persoonsgegevens de Eigenaar van onze website en van onze applicaties.

Wettelijke informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: onderhavig privacybeleid is opgesteld in overeenkomst met de uitvoeringsverplichtingen van artikel 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en krachtens de bepalingen van richtlijn 2002/58/EG, die gewijzigd is met richtlijn 2009/136/CE betreffende cookies en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dir privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze website en onze applicaties.